Make your own free website on Tripod.com
SEKOLAH KEBANGSAAN DESA PUTRA

 

 

 

 

 

 

FORUM

KEMENT. PENDIDIKAN

JPS

AKHBAR

 

 

 

 

 

 

 

BIL
NAMA JAWATAN
1.
En. Jamali B. Marsidi Yg. Dipertua
2.
Hj. Mohd Dahari B. Kamaruzzaman Naib Yg Dipertua
3.
Pn juriah Mat Som Penasihat
4.
   
5.
   
6.
   
7.
   
8.
   
9.
   
10.
   

 

Bagi melicinkan lagi pentadbiran PIBG dalam melaksanakan program-program yang telah diatur, maka ahli jawatankuasa PIBG telah bermesyuarat, merancang serta melaksanakan takwim PIBG 1997/98 dengan berkesan. Kebanyakkan aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan jayanya hasil kerjasama erat antara pihak guru-guru dan ibu bapa.

TARIKH

 

AGENDA

 

 

PERCUBAAN

ON CONTRUCTION