Make your own free website on Tripod.com
SEKOLAH KEBANGSAAN DESA PUTRA

 

 

 

WAWASAN SEKOLAH

 

 

 

i.

Kearah pendidikan yang cemerlang bagi melahirkan
pelajar yang berilmu tinggi, berakhlak mulia dan berketerampilan berasaskan kepada
pegangan agama kukuh

 

ii.

Mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap,
amanah,bertanggungjawab dan berwibawa.

 

iii.

Membentuk guru guru dan kakitangan yang
"BERILMU,BERAMAL,BERIMAN"
(Ini adalah moto guru-guru dan kakitangan sekolah)

 

iv.

Mewujudkan permuafakatan yang baik, harmoni, akrab,
kerjasama dan semangat kekeluargaan dikalangan sekolah,PIBG
masyarakat persekitaran dan masyarakat luar.

 

v.

Mewujudkan suasana dan keperluan yang
selesa,indah,lengkap,harmoni dan penyayang.